Skip to main content

Sikring mod tyveri, opladning af elcykler og integration med swipe kort

Bikeep matcher perfekt intentionerne bag puljen til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Cykelparkerings puljen

Regeringen, RV, SF, Ø og Å ønsker at  fremme cyklisme over hele landet ved at styrker sammenhængen mellem cyklisme og kollektiv transport. Derfor er der afsat en pulje på 50 mio. kr.  til at skabe bedre faciliteter for cykelparkering ved togstationer og langs de planlagte letbaner. I den forbindelse lægges der vægt på projekter, der har fokus på udbredelse af el-cykler, bl.a. gennem bedre og sikrere parkeringsforhold for el-cykler og el-ladcykler. På den måde skal midlerne bruges til at skabe en bedre integration mellem cykling og den kollektive trafik.

Ansøgere til puljen skal selv betale 50% af udgifter, så reelt vil der blive investeret 100 mio. kr. i sikrere parkeringsforhold og integration til kollektiv trafik.

Cykelparkering uden sikring mod tyveri Fra parkering til sikring

Dette kan Bikeep

“..bedre og sikrere parkeringsforhold”
Seneste fem år og efter + 1 mio. parkeringer, er der endnu ikke stjålet en cykel fra en Bikeep dock. 

“…fremmer brugen af el-cykler og el-ladcykler”
Udover at Bikeep sikrer kostbare elcykler mod tyveri, kan elcyklen lades mens parkeret, så batteriet er på 100% til hjemturen.

“…integration mellem den kollektive trafik og cykling”
Brug af Bikeep kan integreres med f.eks. alle RFID kort, så man f.eks. kan sammenknytte adgang til Bikeep parkering med køb af pendlerkort.

Cykelparkering er et vidt begreb dækkende fra at stille cyklen op ad en mur; sætte forhjulet i en holder; lænke den til et cykellæn eller parkere den i en aflåst (DSB) parkering. Snart vil vi også se automatiske cykel parkerings siloer på steder, hvor pladsen er trang (og pengene rigelige).

Klik på billedet herunder for at se en sammenligning mellem forskellige former for cykelparkering.