Skip to main content

Resumé af Bikeep OÜ’s privatlivspolitik

I modsætning til traditionelle cykelparkeringer, er Bikeep docks et online opkoblet system, der benytter data til at sikker brugerne en nem og sikker cykelparkering. Der opsamles derfor data i forbindelse med, at du benytter Bikeep docks.

Disse data indsamles, når Bikeep docks betjenes ved brug af et kontaktløst RFID kort:

 • Ikke personhenførbare data i form af en tekststreng med 36 karakterer, der er en unik identifikation af det anvendte kort
 • Personhenførbare data i form af billeder, der tages, når en cykel fastgøres, og når den frigøres fra en Bikeep dock. Billedet har en kvalitet, så personer på billedet vil kunne genkendes.

Såfremt Bikeep docks betjenes ved brug af Bikeep app’en, vil du i forbindelse med oprettelse af en profil have gjort dig bekendt med privatlivspolitik ved brug af app. Som ved betjening med brug af kontaktløst kort, bliver der også taget et billede, når du henholdsvis fastgør og frigør din cykel.

Virksomheden Bikeep OÜ (herefter Bikeep) er dataansvarlig. Du kan læse deres privatlivspolitik her.

Beskrivelsen herunder er et brugervenligt sammendrag på dansk af den gældende privatlivspolitik

Hvem er den dataansvarlige?

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Bikeep OÜ
Peterburi tee 49
11415, Tallinn
Estland

Bikeep OÜ kan kontaktes ved brug af info@bikeep.com.

Personoplysninger behandles i overensstemmelse med lov om beskyttelse af personoplysninger i Republikken Estland og EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) artikel 6, medmindre andet er fastsat i gældende lov.

Hvilke oplysninger indsamler Bikeep?

Der er i indledningen redegjort for hvilke data, der indsamles.

Hvad er formålet med dataindsamlingen?

Formålene med dataindsamlingen er at kunne:

 • Levere en nem og sikker parkering af brugerens cykel
 • Servicere en bruger, der måtte have mistet det identifikationsmiddel, der blev anvendt ved fastlåsning af cykel
 • Oplåse docks, der er i låst tilstand uden en cykel, hvilket reducerer kapaciteten
 • Levere og udvikle en bedre service via monitorering af benyttelsen
 • Gøre det nemmere for ejeren af Bikeep anlægget at rydde op i herreløse cykler
 • Sende påmindelser om parkering (mobil Push, SMS, e-mail)*
 • Anmode om feedback fra brugeren*

* Gælder kun når Bikeep docks er betjent ved brug af app.

Hvem videregiver Bikeep dine oplysninger til?

Indsamlede data vil alene blive videregivet, når dette er nødvendigt for at opfylde formålene med data indsamlingen.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Betroede medarbejdere med arbejdsbetinget behov hos Bikeep samt Bikeeps danske samarbejdspartner har adgang til de indsamlede data. Endvidere vil nogle få personer hos anlæggets ejer have adgang til de indsamlede data.

Hvor længe opbevarer Bikeep dine data

Personhenførbare data i form af billeder slettes efter en måned. Ikke personhenførbare data har ikke et defineret sluttidspunkt.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til indsigt
Du kan bede om at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få information om:

 • Hvilke oplysninger Bikeep behandler
 • Formålet/formålene med behandlingen
 • Hvem Bikeep videregiver oplysningerne til
 • Hvor længe Bikeep opbevarer dine oplysninger eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge tidsrummet

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage
Hvis Bikeeps grundlag for at behandle dine oplysninger er et samtykke har du ret til at tilbagekalde det. Du vil konkret blive oplyst om, hvordan dit samtykke kan tilbagekaldes. Det kan fx ske ved at nedlægge din profil i Bikeep app’en.

Du har ret til berigtigelse
Du har ret til at bede Bikeep om at rette oplysninger om dig, hvis de ikke er korrekte. Hvis du har oprettet en profil, kan du også selv rette oplysningerne.

Du har ret til sletning
Du kan bede Bikeep om at slette oplysninger om dig, medmindre lovgivningen foreskriver, at vi skal opbevare oplysningerne i en bestemt periode.