Skip to main content

Hvor mange km cykelstier er der i Danmark?

By 13. januar 2021januar 15th, 2021Cykling, Strøtanker

Der er særdeles godt styr på antal km motorveje, motortrafikvej og øvrige veje samt fordelingen på hvorvidt det er statsveje eller kommunalveje. Se f.eks. VEJ11 hos Danmarks Statistik eller – hvis du vil have data pr. kommune, kan du downloade regnearket Længden af offentlige veje 2020 fordelt på kommuner og vejtype fra Vejdirektoratet.

Men ingen har indtil nu haft styr på den mest klimavenlige, sundhedsfremmende og trængsels reducerende trafikale infrastruktur dvs. cykelstier.

Nu har Søren Johannessen (@neogeografen) udtrukket data fra OpenStreetMaps.  Der medtælles deciderede cykelstier og brede kantbaner, der opsummerer til i alt 14.549 km. OBS: 5 km vej med cykelsti på begge sider tæller som 1o km cykelsti, mens en dobbeltrettet cykelsti tæller 5 km.

Disse data har jeg sammenholdt med data for km veje pr. kommune, hvor der potentielt må cykles dvs. minus motorveje og motortrafikveje. Der er ikke korrigeret for “Cykling ikke tilladt ” strækninger.

Forholdet mellem km cykelstier og km veje pr. kommune fremgår af nedenfor vist kort.

Forholdet mellem km cykelsti og km veje fortæller noget om service niveauet i forhold til cykling. Alt andet lige er det lettere for en kommune med mange borgere på et lille areal (få km veje), at levere et højt service niveau.

Antal km cykelstier – der vises på kortet herunder – fortæller noget om den økonomiske udfordring. Tyndt befolkede landkommuner har naturligvis langt sværere ved at finde økonomi til mange cykelstier.

Endelig kan man vælge at se på omfanget af cykelstinetværket i forhold til kommunens totale areal.

Det vises herunder som meter cykelsti pr. m2 areal i kommunen

Leave a Reply