Skip to main content

Furesø er på vej med super-sikrede cykelstativer

Furesø kommune er med udviklingen af Furesø cykelpullert en foregangskommune hvad angår udvikling af sikker cykelparkering. De har dog stadig massive problemer med cykeltyverier og vil derfor installere Bikeep docks ved Værløse og Hareskov stationer. Her et udklip fra omtale i Furesø Avis

I Furesø har vi tidligere udviklet sikre cykelstativer, men de her er bliver super-sikrede stativer,” siger Tine Gram, der er velfærdsdirektør i Furesø Kommune

“Derudover er der snart flere sikre cykelstativer på vej til især s-togstationerne. Det skyldes, at kommunen har modtaget 564.000 kroner fra Cykelparkeringspuljen under Trafikstyrelsen til opgradering af cykelparkering ved Værløse og Hareskov stationer. Efter nytår begynder kommunen at planlægge opsætningen af en ny version at et tyverisikkert cykelstativ med navnet Bikeep.

Stativet har en elektronisk låsemekanisme, og låser cyklen fast til stativet ved, at der vippes en bøjle ned over stellet. Furesø Kommune er en af de første kommuner, der opstiller Bikeep. På både Hareskov og Værløse stationer bliver der opsat 20 nye stativer, og de er klar til brug i starten af næste sommer.” Læs hele artiklen Her ligger de højt i cykeltyverier: Politiet og kommunen i ny strategi

Kommune barsler med super-sikre cykelstativer

Leave a Reply